పొద్దున బడికి ఎలా వెళ్లాలి?పొద్దున బడికి ఎలా వెళ్లాలనే ప్రశ్నకు మా సుహాస్ జవాబు!

3 comments:

సుధాకర్(శోధన) said...

చిట్టి సుహాస్ పెద్ద బాలశిక్షను ఉతికి ఆరేస్తున్నట్లుందే :-)

Nagabhushanam N said...

మా అల్లుడికి నా తరుపున శుభాకాంక్షలు అందించండి

రానారె said...

సూపర్. ఫస్ట్ టేక్ లోనే చేసేసినట్టున్నాడే!